Ruy Lopez -- Archangelsk (counterthrust) VariationC78

Myers, David R. (2411)
Thomsen, Keld (2441)

corr ICCF WC34/sf03
corr, 2010


1. e4 Myers 1... e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. Re1 Bc5 8. c3 Bb6 9. d4 O-O 10. Be3!? exd4 11. cxd4 Na5 12. Bg5!? Nxb3 12... h6 13. Bh4 Re8 (13... d6 14. Bxf6? Qxf6 15. Nc3 Nxb3 16. axb3 Rfe8 17. d5 g5 18. Re2 a5 19. h3 h5 20. Nh2 Qf4 21. Rc2 b4 22. Na4 Qxe4 23. Rd2 Qg6 24. Nxb6 cxb6 25. Nf1 Rac8 26. Rc1 Rxc1 27. Qxc1 Rc8 28. Qe1 Ba6 29. Ne3 h4 30. Rd4 Kf8 31. Qd1 Qf6 32. Qd2 Qe5 33. Rg4 Re8 34. Qc2 Qf6 35. Qd2 Qe5 36. Qc2 Bb5 37. Kh1 Bd7 38. Rc4 f5 39. Rc7 Re7 40. Ra7 f4 41. Nc4 Bf5 42. Qd1 Qe1+ 43. Qxe1 Rxe1+ 44. Kh2 Rd1 45. Nxd6 Be6 46. Nc4 Rxd5 47. Nxb6 Rd2 48. f3 Rxb2 49. Rxa5 Rxb3 50. Rxg5 Rc3 51. Na4 Rc4 52. Nc5 Ke7 53. Ne4 Kd7 54. Nc5+ Kd6 55. Nb3 Rc3 56. Nd4 Bd7 0-1 Johansen,O-Friis,J/corr ICCF 2008/) 14. Nc3 Nxb3 15. Qxb3 g5 16. Bg3 d6 17. d5 (17. e5 dxe5 18. dxe5 Nh5 19. Rad1 Qc8 20. Nd5 Bxd5 21. Rxd5 Qe6 22. Qd1 Ng7 23. Re2 Nf5 24. Red2 c6 25. Rd7 Ra7 26. Rxa7 Bxa7 27. a3 Kf8 28. Re2 Bb6 29. Kh1 Rd8 30. Qb1 Rd5 31. Qe4 Rd1+ 32. Re1 Rxe1+ 33. Qxe1 Qb3 34. Qd2 Qd5 35. Qe1 c5 36. h3 c4 37. a4 Kg7 38. axb5 axb5 39. Qc3 Kg8 40. Kh2 Ng7 41. Qe1 Ne6 42. Qb4 Qc5 43. Qd2 b4 44. h4 g4 45. Ng1 c3 46. bxc3 bxc3 47. Qc2 Nd4 48. Qe4 h5 49. e6 Nxe6 50. Ne2 c2 51. Nc1 Bd8 52. Qe2 Bf6 53. f3 Bb2 54. Nd3 gxf3 55. Qxf3 Qa3 56. Qe2 Qxd3 0-1 Ledezma Alvarez,J-Ardila Barrera,F/corr ICCF 2008/) 17... Ba5 18. Nd2 Nh5 19. Nf1 Qf6 20. Rac1 Bb6 21. Rc2 Rab8 22. a3 Bc8 23. Rce2 Bg4 24. Rd2 Nxg3 25. Nxg3 h5 26. Nf1 Bd7 27. Qc2 Rbc8 28. h3 a5 29. Qd3 h4 30. Nxb5 Qf4 31. Nd4 a4 32. Rc2 Bc5 33. Nc6 Ra8 34. Nh2 f5 35. e5 Bxc6 36. dxc6 Rxe5 37. Rxe5 Qxe5 38. Re2 Qd4 39. Qc2 Qf6 40. Qc4+ Kf8 41. Nf3 Rb8 42. Qc1 Re8 43. Rxe8+ Kxe8 44. Nxg5 Qe5 45. Kf1 Bb6 46. Qc4 d5 47. Qb4 f4 48. Nf3 Qf5 49. Qe1+ Kf8 50. Qd1 Qe4 51. b3 Ke7 52. bxa4 Kd6 53. Nxh4 Kxc6 54. Qb3 Qd4 55. Qc2+ Kb7 56. Nf5 Qh8 57. a5 Qa1+ 58. Ke2 Bxa5 59. Qb3+ Bb6 60. Qxd5+ Kb8 61. Kf3 1-0 Glaser,K-Tkac,L/corr CZE 2002/ 13. Qxb3! Myers: Negi's idea. The queen will rapidly transfer to the kingside, and White will find numerous tactical opportunities to expose the black king. 13. axb3 h6 14. Bh4 g5 (14... Re8 15. e5 Bxf3 16. gxf3 g5 17. exf6 gxh4 18. Rxe8+ Qxe8 19. Kh1 Kh8 20. Qd2 Qg8 21. Qxh6+ Qh7 22. Qf4 Rg8 23. Nc3 Qg6 24. Qxh4+ Qh7 25. Qf4 Qg6 26. Qh4+ Qh7 27. Qxh7+ Kxh7 28. Rd1 c6 29. Ne4 d5 30. Nd6 Bd8 31. Rc1 Bxf6 32. Rxc6 Bxd4 33. Nf5 Bg7 34. Rxa6 Re8 35. Kg2 Re2 36. Rb6 d4 37. Rxb5 Rxb2 38. f4 d3 39. Kf3 Bc3 40. Ne3 Be1 41. Ke4 Rxf2 42. Rh5+ Kg8 43. Kxd3 Rxf4 44. Ng2 Rf3+ 45. Ke4 Rf1 46. Nxe1 Rxe1+ 47. Kd5 Rb1 48. Rh3 Kg7 49. Rg3+ Kh6 50. Ke4 Rb2 51. h3 Rb1 52. Kf4 Rf1+ 53. Rf3 Rb1 54. Kf5 Kg7 55. h4 Rb2 56. h5 Kh6 57. Rh3 Rb1 58. Ke5 Re1+ 59. Kd4 Rd1+ 60. Kc4 f5 61. b4 Rc1+ 62. Kd5 Rb1 63. Kc5 Rc1+ 64. Kd6 Rb1 65. Rh4 Rd1+ 66. Ke7 Re1+ 67. Kf6 Re4 68. Rh1 Rxb4 69. Kxf5 Rb5+ 70. Kg4 Rb4+ 71. Kf3 Rb3+ 72. Ke4 Rb4+ 73. Kd3 Rb3+ 74. Kc4 Re3 75. Kd4 Re8 76. Kd5 1/2-1/2 Kosten,A-Rausis,I/Isle of Man ENG 1997/) 15. Nxg5 Nxe4 16. Nf3 (16. Nxe4 Qxh4 17. Nbc3 Kh8 18. Nc5 Bc6 19. g3 Rg8 20. Re5 Rg4 21. N5e4 Rag8 22. f3 R4g6 23. Kg2 d6 24. Rf5 Bd7 25. Rxf7 Be6 26. Kh1 Rxg3 27. Nxg3 Bxf7 28. Nce4 d5 29. Nf5 Qf4 30. Neg3 Be6 31. Ne7 Rg7 32. Nc6 Bh3 1/2-1/2 Anand,V-Ivanchuk,V/Belgrade YUG 1997/) 16... Qe8 (16... Ng5 17. Bxg5 hxg5 18. Nc3 d6 19. d5 g4 20. Nd4 Qg5 21. Ne4 Qg6 22. Ng3 Rae8 23. Ndf5 Kh8 24. Qd2 Re5 25. Rxe5 dxe5 26. Nh4 Qd6 27. Qg5 Bc8 28. Ngf5 Bxf5 29. Nxf5 Qg6 30. Qh4+ Qh7 31. Qf6+ 1-0 Xu Yuhua-Stefanova,A/Hyderabad IND 2002/) 17. Nc3 f5 18. d5 Qh5 19. Nxe4 fxe4 20. Rxe4 Rae8 21. Rxe8 Rxe8 22. Qd3 Bxd5 23. Ng5 Bxf2+ 24. Kh1 Be4 25. Nxe4 Bxh4 26. Ng3 Qg4 27. Nf5 Qe4 28. Qxe4 Rxe4 29. g3 Bf6 30. Rxa6 c6 31. Nxh6+ Kg7 32. Nf5+ Kg6 33. Nd6 Re1+ 34. Kg2 Re2+ 35. Kh3 Rxb2 36. Ne4 Bd4 37. Kg4 Rxh2 38. Ra8 Re2 39. Kf4 d5 40. Ng5 Be5+ 41. Kg4 Re3 42. Nf3 Bf6 43. Rc8 Rc3 44. Kf4 Kf7 45. g4 Ke6 46. g5 Be7 47. Nd4+ Kd7 48. Rh8 c5 49. Nf5 Bxg5+ 50. Kxg5 Rxb3 51. Rh7+ Kc6 52. Ne7+ Kd6 53. Nf5+ Kc6 54. Ne7+ Kd6 55. Nf5+ 1/2-1/2 Fedorov,A-Rausis,I/Abu Dhabi UAE 2006/ 13... d6!? 13... h6 14. Bh4 (14. Bxf6 Qxf6 15. d5 d6 16. Nc3 Rab8 17. a4 c6 18. dxc6 Bxc6 19. axb5 axb5 20. Rad1 Rfc8 21. Nd5 Bxd5 22. Rxd5 Rc5 23. Rxc5 Bxc5 24. Rb1 Qe7 25. Qd5 Qa7 26. Rf1 Rc8 27. g3 Qe7 28. Kg2 Re8 29. Re1 Qe6 30. Qc6 b4 31. h3 Rc8 32. Qb7 Rd8 33. Qd5 Qxd5 34. exd5 Ra8 35. Nd2 Ra2 36. Nc4 Kf8 37. g4 g6 38. f4 b3 39. Kf3 Ra4 1/2-1/2 Johansson,B-Cholojczyk,Z/corr ICCF 2001/) 14... g5 15. Nxg5 Nxe4? (15... hxg5!? 16. Bxg5 Qe7 17. e5 (17. Qg3 Nxe4 18. Bxe7+ Nxg3 19. Bxf8 Kxf8 20. hxg3 Bxd4 21. Nc3 c5) 17... Qe6 18. Bxf6 Qxb3 19. axb3 Bxd4 20. Nc3 d6 21. Rad1 Renet) 16. Rxe4!! Bxe4 17. Qg3 hxg5 18. Bxg5 Qe8 19. Bf6+ Bg6 20. Nc3 Bxd4!? (20... Qe6 21. Qh4 Bh7 22. Qg5+ Bg6 23. Nd5! Bxd4 24. Bxd4 c5 25. Nf6+ Kg7 26. Ne8+ Kg8 27. Qh6 1-0 Negi,P-Spoelman,W/Wijk aan Zee NED 2007/) 21. Nd5! Qe6 22. Ne7+ Qxe7 23. Bxe7 Rfe8 24. Qg5 Bxb2 25. Rd1 Rab8 26. f4 b4 27. f5 Rb5 28. g4 d6 29. Rf1 Bc3 30. Bf6 Bxf6 31. Qxf6 Bh7 32. g5 1-0 Manzo,A-Quattrocchi,G/corr ICCF 2008/ 14. Nbd2 14. e5 dxe5 15. dxe5 h6 16. Bxf6 gxf6 17. e6 Qe7 14. Nc3 h6 15. Bh4 g5 16. Bg3 Re8 17. e5 Nh5 14. Bh4 c5 (14... h6 15. Nbd2 g5 16. Nxg5 hxg5 17. Bxg5 Kg7 18. e5) 15. e5 (15. Nbd2 cxd4 16. Qd3 Re8 17. Nxd4 Rc8 18. Nf5) 15... c4 (15... dxe5 16. dxe5 c4 17. Qa3 Ba5 18. Rc1 Bxf3 19. Qxf3 Qd4 20. Bxf6) 16. Qa3 dxe5 17. dxe5 b4 18. Qxb4 Bxf3 19. Nc3 Qd4 20. gxf3 Qxh4 21. Qxb6 Ng4 22. fxg4 Qxg4+= 14... h6 14... Ba5 15. Qa3 (15. e5 dxe5 16. dxe5 h6 17. Bxf6 gxf6 18. e6 fxe6 19. Qxe6+ Kh8 20. Red1) (15. Re3 c5 16. dxc5 dxc5 17. e5 Bxd2 18. Nxd2 Qd5 19. Qxd5 Nxd5 20. Rg3 Rfe8) 15... Bxd2 16. Nxd2 h6 17. Bh4 g5 18. Bg3 Nh5 19. Rac1 (19. Qf3 Nxg3 20. Qxg3 Re8 21. f3) 19... Nxg3 20. Qxg3 Re8 21. h4 Rc8 22. d5 c6 23. dxc6 Bxc6 24. Rcd1 15. Bh4 g5 transposing to Evans-Mueller 15... Kh8 16. Rac1 Rc8 17. e5 dxe5 18. dxe5 g5 19. Nxg5 Nh5 20. Ngf3 Qd5 21. Qc3 15... Ba5 16. Qa3 Bxd2 17. Nxd2 g5 18. Bg3 Nh5 19. Rac1 Rc8 20. Nf1 16. Nxg5 hxg5 17. Bxg5 Bxd4 18. Qg3 18. Nf3 Bb6 19. Rad1 Qe7 20. e5 Qe6 21. Qxe6 (21. Bxf6 dxe5 22. Bxe5 Qxb3 23. axb3) 21... fxe6 22. exf6 Bxf3 23. gxf3 Rae8 24. Kg2 18... Nh5 19. Qg4 Qc8 20. Qxh5 Qe6 21. Rac1 21. Bh6 Rfe8 22. Nb3 Bb6 23. e5 dxe5 24. Rac1 Qg6 25. Qxg6+ fxg6 26. Nc5! Bd5 27. Nd7 Re6 28. Nxb6 cxb6 29. Rc7 21. Rad1 Bxb2 22. Re3 Qg6 23. Qh4 Be5 24. Nb3 Bg7 25. Nd4 f6 26. Bf4 21... c5 21... Rac8 22. Rc2 Bg7 23. Re3 Rfe8 24. Bf4 Qg6 25. Qe2 21... Qg6 22. Qxg6+ fxg6 23. Re2 Rac8 24. Nb3 Bb6 25. Be3 22. Nb3! 22. Rcd1!? Rfe8 (22... Bxb2 23. Re3 Be5 24. Nb3 Bg7 25. Qh4 Rfe8 26. e5! Qc4 (26... Qf5 27. Bh6 Bxh6 28. Qxh6) (26... Qg6 27. Rg3 Qe4 28. f4) 27. Qg3 Kh7 28. Qh3+) (22... Qg6 23. Qxg6+ fxg6 24. Nf3 Bxb2 25. Rxd6 Rae8 26. Rxg6+ Kf7 27. Rb6 Bxe4 28. Re3) 23. b3 Qg6 24. Qxg6+ fxg6 25. Nf3 Bc3 26. Re3 Bb4 27. Rxd6 Bxe4 28. Bf6 Bxf3 29. gxf3 c4 30. Rxe8+ Rxe8 31. Rxa6 22. b4 c4 23. Bh6 Rfe8 24. Rcd1 Ba7 25. e5 d5 26. Nb3 Bc8 (26... cxb3? 27. Rd3 Qg6 28. Rg3) 27. Rxd5 (27. Nc5!? Bxc5 28. bxc5 Qg4 29. Qxg4+ Bxg4 30. f3 Be6 31. h4 c3 32. Be3 a5 33. Bd4 b4 34. g4) 27... Qf5 28. Qxf5 Bxf5 29. Na5 (29. Nc5!? a5 30. a3 Red8 31. Rxd8+ Rxd8 32. Nb7) 29... Bb6 30. Nb7 Reb8 31. Nd6 Be6 32. Rdd1 a5 33. a3 axb4 34. axb4 Ra4 35. Bd2 (35. Nxb5!?) 35... Bd4 36. Ne4 Rc8 37. Bc1 Ba7 38. Bh6! Bb6 39. Nf6+ Kh8 40. Rd6 Bd8 41. Rd4 Bxf6 42. exf6 Kh7 43. Rh4 Kg6 44. Bg7 c3 (44... Rca8 45. Rh6+ Kf5 46. g4+ Kxg4 47. h3+ Kf4 48. Rxe6 fxe6 49. f7 R4a6 50. Rh8) 45. Rh6+ Kf5 46. f3 c2 47. Kf2 Rxb4 48. g4+ 1-0 Evans,G-Mueller,M/corr IECG 2009/ 22. Qh4!? f5 (22... Bxb2 23. Re3 f6 24. Bh6 Kf7 25. Rc2) (22... Qg6 23. Rc3 Qh7 (23... Bxc3 24. bxc3 Qh7 25. Qf4 f6 26. Bh6 Rf7 27. Re3 Re8 28. Rg3+ Kh8 29. Rh3) 24. Qxh7+ Kxh7 25. Rh3+ Kg8 26. Nb3 Be5 27. f4 Bxb2 28. e5 Bc8 29. Rh6 f6 30. Bxf6 c4 31. Na5) (22... Rfe8 23. Rc3! Bxc3 24. bxc3 Qg6 25. Re3) 23. Nf3 (23. Nb3 Bg7 24. Rcd1 fxe4 25. Be7 Rf7 26. Bxd6 Qg6 27. Bg3) 23... Bg7 24. Be7 Rfe8 25. exf5 Qxf5 26. Ng5 Be5 27. Rxe5 dxe5 28. Bxc5 Red8 29. h3 Rac8 30. b4 Rd3 22. Rc3!? Bxc3 23. bxc3 f5 (23... Qg6 24. Qh4 Qh7 25. Qf4 f6 26. Bh6 Rfe8 27. Qxf6 Qf7 28. Qxd6 Re6 29. Qg3+ Qg6 30. Bg5 Rae8 31. f3) (23... Kg7 24. Be7 Rfe8 25. Re3 Rxe7 26. Rg3+ Qg6 27. Rxg6+ fxg6 28. Qg5 Rae8 29. f3 Re5 30. Qg3 R5e6 31. Nf1!?) 24. Re3 Rf7 25. Bh6 f4 26. Rh3 Rh7 27. Rh4 Qf6 28. Qg4+ Kh8 29. Bg5 Qg6 30. Rxh7+ Kxh7 31. Qd7+ Qg7 32. Qh3+ Kg8 33. Qe6+ Qf7 34. Qxd6 f3 35. gxf3 Rf8 36. h4 22. b3!? Qg6 (22... f5 23. Nf3 fxe4 24. Nxd4 cxd4 25. Be3 Qf7 26. Qg5+ Qg7 27. Qxg7+ Kxg7 28. Bxd4+ Kg6 29. Rc3) 23. Qxg6+ fxg6 24. Nf3 Bb2 25. Rc2 Ba3 26. Bc1 Bb4 27. Bd2 Ba3 28. Ba5 (28. Ng5 Rae8 29. f3 d5 30. Bc1) 28... Rac8 29. Re3 Rfe8 30. Ng5 d5 31. exd5 c4 32. Rxe8+ Rxe8 33. bxc4 bxc4 34. Rxc4 Bxd5 35. Rd4 Bxa2 36. Ra4 Be7 37. Rxa2 Bxg5 38. g3 22... Bxb2 22... Bg7 23. e5!? Rae8 24. Re3 Qf5 25. g4 Qe6 26. Rh3 23. Re3! Qg6 23... Bg7 24. e5!? Qf5 (24... Qg6 25. Qxg6 fxg6 26. exd6 c4 27. Na5) 25. g4 Qe6 26. Na5! Rfb8 27. Bf4 dxe5 28. Rxe5 Bxe5 29. Bxe5 f6 30. Bxb8 Rxb8 31. Nxb7 Rxb7 32. Rxc5 23... Bxe4 24. Qe2! Bxc1 25. Rxe4 Qg6 26. Bxc1 f5 27. Rh4 Rae8 28. Qd1 Qe6 29. Be3 23... Bxc1? 24. Rg3 Bxg5 25. Rxg5+ Qg6 26. Rxg6+ fxg6 27. Qxg6+ Kh8 28. Qxd6 Rfd8 29. Qh6+ Kg8 30. Qe6+ Kh8 31. h4 24. Qh4 Bxc1 24... Qh7!? 25. Bh6 Rfe8 26. Rb1 Be5 27. f4 24... Rfe8 25. Be7! Bg7 26. Rg3 Qh7 27. Qf6 25. Bf6 25. Nxc1 Bxe4 26. Rxe4 f5 27. Re3 (27. Re2!? Rae8 28. Be7 Rf7 29. Bxd6 Rg7 30. Rxe8+ Qxe8 31. Kf1 Qe6 32. Qd8+) 27... Rae8 (27... f4 28. Bxf4 Rfe8 29. h3 Rxe3 30. Bxe3) 28. h3! Rxe3 (28... Qh7 29. Qg3 Qg6 30. Rxe8 Rxe8 31. Nd3) 29. Bxe3 Kf7 (29... Qf6 30. Qg3+ Kh7 31. Nd3 b4 32. Nf4 a5 33. Nh5 Qg6 34. Qh4) 30. Qf4 (30. Nd3!? Ke8 31. Qf4 Qe6 32. Qf3 Qe4 33. Qh5+ Kd7 34. Qh7+ Kc8 35. Qa7 f4 36. Nxc5! dxc5 37. Qxc5+) 30... Qe6 (30... Qf6 31. Qf3 Re8 32. Ne2 Re7 33. Ng3 Re5 34. Nh5 Qe6 35. Nf4 Qf6 36. Qa8) 31. Qf3 Qe4 32. Qh5+ Ke6 (32... Ke7 33. Qh7+ Ke8 34. Bh6 Qe1+ 35. Kh2 Qe5+ 36. f4) 33. Qh6+ Rf6 34. Qh7 Rf7 (34... Qc4 35. Bg5! f4 36. Qg8+ Rf7 37. Ne2 f3 38. gxf3) 35. Qg6+ Rf6 36. Qg8+ Kd7 37. Qg7+ Qe7 38. Qxe7+ Kxe7 39. Bg5 25... Qxf6 26. Rg3+ Qg7 26... Qg6 27. Nxc1 Rfe8 (27... Rae8 28. f3 Kg7 29. Nd3 Rh8 30. Rxg6+ fxg6 31. Qg5! Rh5 32. Qd2 Bxe4 33. Nf4 Rf5 34. Qxd6 Rxf4 35. Qxf4) (27... Kg7 28. f3 (28. Rxg6+ fxg6 29. Qe7+ Rf7 30. Qxd6 c4 31. e5!?) 28... Rae8 29. Nd3 Rh8 30. Rxg6+ fxg6 31. Qg5!) (27... c4 28. Ne2 Rfe8 29. f3 d5 30. Nf4 Qxg3 31. hxg3!) 28. f3 d5 29. e5!? (29. Rxg6+ fxg6 30. e5 Bc8 31. Nd3 Bf5 32. Nxc5 Rxe5 33. Qf6!?) 29... Bc8 30. Ne2 Bf5 31. Qf6 Qxg3 32. hxg3 Bg6 33. Nf4 c4 34. Nxg6 fxg6 35. Qxg6+ Kh8 36. f4 c3 37. f5 c2 38. Qh5+ Kg8 39. Qg5+ Kf8 40. f6 Kf7 41. g4 d4 42. Qh5+ Ke6 43. Qf5+ Kd5 44. Qxc2 Rxe5 45. f7 Rf8 46. Qb3+ Kc6 47. g5 Re1+ 48. Kf2 Re3 49. Qc2+ Kd6 50. Qf5 27. Nxc1 27. Rxg7+ Kxg7 28. Nxc1 Rfe8 29. Qg5+ Kf8 30. f3 b4 31. Ne2 27... Rfe8 28. f3 Re6 28... Qxg3 29. Qxg3+ Kh8 30. Ne2 Re5 31. Qh4+ Kg8 32. Ng3 29. Rxg7+ Kxg7 30. Ne2 Rh8 30... d5 31. Nf4 Rb6 32. exd5 Re8 33. Nh5+ Kf8 34. Ng3 31. Qg5+ Kf8 31... Rg6 32. Qe7 Bc8 33. Nf4 Rgh6 34. g4! Rxh2 35. e5 Rh1+ 36. Kg2 R1h6 37. Nh5+ Rxh5 38. Qf6+ Kg8 39. gxh5 Rxh5 40. Qd8+ Kg7 41. Qxc8 32. Ng3 32. Nf4 Reh6 33. e5 dxe5 34. Qxe5 Bc6 35. Qxc5+ Kg8 36. h3 Bd7 37. Qg5+ Kf8 38. Qd8+ Be8 39. Nd5 Kg7 40. Qg5+ Rg6 41. Qe5+ f6 42. Qc7+ 32... Bc6 32... Ke8 33. Nf5 Kd7 34. Qg7 Rhe8 35. Qxf7+ Kc6 36. h4 a5 37. h5 Re5 38. h6 Bc8 39. Ne3 R5e7 40. Qd5+ Kc7 41. Qa8 Bb7 42. Qxa5+ 33. Nf5 Rg8 34. Qd8+ Be8 35. Nxd6 35. Nxd6 Rgg6 (35... Rh8 36. Nf5 Rh7 37. Qc7 c4 38. h4 Kg8 39. Nd4 f6 40. Qc8) 36. Nf5 c4 37. h4 Rgf6 38. Qd2 Rc6 39. Qb4+ Kg8 40. Ne7+ Kg7 41. h5! 1-0 [Myers]